หน้าแรก pic pic pic pic pic

ทดสอบไอคิว

วิธีเล่น

รูปด้านล่างเป็นแสตมป์ราคาต่างๆ แต่รูปตรงเครื่องหมาย ? แสตมป์ที่หายไปเป็นแบบไหนกันแน่ ลองเลือกได้จากแสตมป์รูป ก ถึง จ

ประโยชน์

ทดสอบไอคิว ความคิดอย่างมีเหตุมีผล พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ การจัดกลุ่มสิ่งของเหมือนกัน

 

 

pic

 

 

 


 

 

เฉลย รูปที่ 4

 

pic

 

 

แหล่งที่มา ดัดแปลงจากหนังสือ ปริศนา หรรษา ปีที่ 14 ฉบับที่ 360 สำนักพิมพ์อาทร จำกัด 2548

กลับหน้าแรก